Amsterdamské kanály

Kolik je v Amsterdamu kanálů?

Amsterdam má více než 100 kilometrů kanálů, které vedou přes přibližně 90 ostrovů a jsou překlenuty více než 1 500 mosty. Přesný počet kanálů se liší v závislosti na definici pojmu "kanál", ale nejznámější a největší jsou čtyři hlavní kanály: Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht a Singel.

Ty tvoří slavný prstenec kanálů kolem centra města, který byl zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Kromě těchto hlavních kanálů existuje řada menších kanálů, které protékají různými městskými částmi.


Proč je v Amsterdamu tolik kanálů?

Četné kanály v Amsterdamu jsou výsledkem historického vývoje města a vznikly z různých praktických a ekonomických důvodů:

  1. Obchod a doprava: V 17. století, ve zlatém věku Nizozemska, byl Amsterdam významným obchodním centrem. Kanály sloužily jako dopravní cesty pro efektivní přepravu zboží po městě a do přístavů.
  2. Urbanistické plánování a rozšiřování měst: V 17. století zaznamenal Amsterdam rychlý růst počtu obyvatel. Kanály byly součástí promyšleného plánu rozvoje města, který organizoval jeho rozšiřování. Kanály ve tvaru prstence, které obklopovaly centrum města, byly plánovány jak z funkčního, tak z estetického hlediska.
  3. Hospodaření s vodou a její kontrola: Vzhledem k tomu, že většina území Nizozemska leží pod úrovní mořské hladiny, hrálo vodní hospodářství vždy důležitou roli. Amsterdamské kanály sloužily k regulaci vodní hladiny a zabraňovaly záplavám.
  4. Obrana: V rané historii města sloužily kanály také jako obranná linie proti případným útočníkům.
  5. Hospodářský rozvoj: Průplavy přispěly k hospodářskému rozvoji města tím, že usnadnily obchod a učinily z Amsterdamu ústřední centrum mezinárodního obchodu.

Tyto faktory vedly k vybudování a zachování četných kanálů, které dnes charakterizují panorama Amsterdamu a činí z města jedinečnou a malebnou destinaci.

cs_CZCS