Juridisk information

Information enligt § 5 TMG:

Patrick Kühne
Kolpingstr. 12
04416 Markkleeberg

Kontakt:

E-post: patrick@101places.de

Vänligen kontakta oss via e-post. Förfrågningar kommer att besvaras så snabbt som möjligt.

Mervärdesskatt:

Identifikationsnummer för mervärdesskatt i enlighet med §27 a i mervärdesskattelagen:
DE251359457

Ansvarig för innehållet enligt § 55 Abs. 2 RStV:

Patrick Kühne
Kolpingstr. 12
04416 Markkleeberg

Lösning av tvister

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Du hittar vår e-postadress i det rättsliga meddelandet ovan.

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenter.

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med § 7 (1) TMG (tysk telemedielag) och allmän lagstiftning. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmän lagstiftning påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om en specifik överträdelse. Så snart vi blir medvetna om sådana överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta innehåll från tredje part. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen.

En permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis på en överträdelse. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

Upphovsrätt

Innehållet och verken som skapats av webbplatsoperatörerna på dessa sidor omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Reproduktion, redigering, distribution och alla typer av användning utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras upphovsrätten för tredje part. I synnerhet innehåll från tredje part är märkt som sådant. Om du ändå skulle bli medveten om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi blir medvetna om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

sv_SESV